מקלט רדיו

מקלט רדיו ביתי משנת 1943

מקלט רדיו הוא מכשיר שהופך גל נושא הנקלט מהאוויר באנטנת הקליטה, בתדר גל נושא מסוים (תדר התחנה הרצויה), לאות מידע (קול, תמונה, נתונים וכו').

למקלט שלושה חלקים עיקריים:

  1. בורר תדרים (תחנות) - בורר את אות התחנה הרצויה מבין כל הגלים הנושאים שנקלטים באנטנה.
  2. מגבר - מחזק את הגל הנושא החלש מאוד שנקלט באנטנת הקליטה.
  3. גלאי - הופך את הגל הנושא המאופנן שנקלט באנטנה לאות מידע.