מרחב מחיה
English: Lebensraum

יחידות נאציות רוצחות אזרחים פולניים, 1939
אזרחים פולניים מגורשים על ידי יחידות אס.אס, דצמבר 1942

מרחב מחיהגרמנית: Lebensraum, "לֶבֶּנְסְרַאוּם") הוא מרכיב חשוב באידאולוגיה הנאצית ואחד מהעקרונות הפוליטיים המרכזיים שהובילו את אדולף היטלר לכיבושים במזרח אירופה.

מרחב המחיה היה אחד המניעים למדיניות ההתרחבות של גרמניה הנאצית, אשר שאפה להתרחב ולהשיג שטחים נוספים למען האומה הגרמנית באזורי פולין ומאוחר יותר בברית המועצות. בספרו מיין קאמפף, תיאר היטלר בפירוט את אמונתו שלפיה העם הגרמני זקוק למרחב מחיה, כאשר כיוון ההתפשטות הראוי הוא לעבר מזרח-אירופה, אל שטחי הדגן של אוקראינה ומקורות הנפט והמחצבים של הקווקז. המזרח מאוכלס ברובו באוכלוסייה סלאבית שעל פי הדוקטרינה הנאצית הייתה מגזע "נחות" לעומת הגזע הארי ובחלקים רבים משטחו מצויים גם יהודים רבים, שאותם ראה היטלר כאיום על הרייך השלישי.

ב-22 באוגוסט 1939, מספר ימים לפני הפלישה הגרמנית לפולין אמר היטלר: "מטרת המלחמה אינה רק להגיע לקוים מסוימים אלא ההשמדה הפיזית של האויב. לפיכך העמדתי יחידות הרג בכוננות - לעת עתה רק במזרח - עם הוראות להרוג ללא רחמים גברים, נשים וילדים ממוצא פולני. רק כך נשיג את מרחב המחיה אותו אנו צריכים. מי אחרי הכל, מדבר היום על השמדת הארמנים?" (מתוך נאום אוברזלצברג).

לצורך הגדלת האוכלוסייה הארית שתוכל ליישב את שטחי מרחב המחיה הוקם פרויקט לבנסבורן.