מרחק
English: Distance

מרחקים גדולים כמו המרחק בין קצה האגם לאישה שבתמונה יתוארו על פי רוב במידות אורך של קילומטרים. למרחקים קטנים יותר נהוג להשתמש במידות קטנות יותר
איור המתאר את המרחק (d) בין שתי נקודות על מישור

מרחק הוא מדד מספרי לגודלו של הפער במרחב בין שני אובייקטים.