מריבת רועי אברהם ורועי לוט

סיפור מריבת רועי אברהם ורועי לוט הוא סיפור בספר בראשית, בפרשת לך לך, שמתאר את היפרדות אברהם מלוט בעקבות מריבה בין רועיהם. הריב מסתיים בדרכי שלום, ואברהם מוותר ללוט על כברת ארץ השייכת לו. לאחר הפרידה מגיע הבטחת ה' לאברהם על הארץ.