משאבי מים בישראל

נחל חרמון, אחד ממקורות המים של כנרת
ים כנרת - ימת מים מתוקים המהווה את אחד ממקורות המים העיקריים של מדינת ישראל ואתר תיירותי חשוב.

משאבי מים בישראל הם משאב שהמדינה מגנה עליו ומפתחת אותו, וזאת מאחר שחלק גדול משטחה הוא מדברי וכמות המשקעים הממוצעת נמוכה ומספקת רק בקושי את צורכי האוכלוסייה ההולכים וגדלים.

מקווי מים העיקריים הם: ים כנרת (164 קמ"ר), ים המלח (650 קמ"ר), מספר מאגרים של מי תהום והתפלות מים מלוחים.

רוב המים הנצרכים בישראל מסופקים על ידי חברת מקורות.