משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה
Calcala.png
מידע כללי
הקמה1949
מנכ"ל/יתשי רינסקי
ממשלהממשלת ישראל
שר/האלי כהן
22 בינואר 2017
שמות קודמיםמשרד התעשייה
משרד התעשייה, המסחר והתיירות
משרד התעשייה והמסחר (התמ"ס)
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת)
משרד הכלכלה
economy.gov.il

משרד הכלכלה והתעשייה הוא משרד של ממשלת ישראל שהוקם בשנת 1949, ומופקד על יישום מדיניות הממשלה לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל בדגש על חדשנות ופריון, הפחתת יוקר המחיה, הגברת התחרות במשק, פיתוח ההון האנושי וקידום הסחר הבינלאומי.

תוכן עניינים