מתמטיקאי
English: Mathematician

קרל פרידריך גאוס, מגדולי המתמטיקאים בכל הזמנים.

מתמטיקאי הוא אדם העוסק במתמטיקה.

הכשרה של מתמטיקאים נעשית באוניברסיטאות או מכללות אקדמיות, במסגרת החוג למתמטיקה. החוגים למתמטיקה מפוצלים לתת תחומים, כגון מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית, אך גם הכשרתו של מתמטיקאי שימושי עודנה עיונית מאוד.