נבצרות

נבצרות היא חוסר יכולתו של נושא משרה שלטונית למלא את תפקידו, מסיבות שונות. כאשר מדובר במשרה שלטונית חיונית, מחייבת הנבצרות מינוי של ממלא מקום, שיקיים את הפונקציות של המשרה. נבצרות היא משני סוגים:

  • נבצרות זמנית - נבצרות קצרת טווח, למשל עקב מחלה חולפת.
  • נבצרות קבועה - נבצרות שברור כי נושא המשרה לא ישוב למלא את תפקידו.

ביחס לנושאי משרה בכירים, כגון נשיא וראש ממשלה, נקבעים לעיתים הסדרי הנבצרות בחוקה העוסקת במשרות אלה, ובמקרים אחרים הסדרי הנבצרות מתקיימים על-פי המנהג. הסדרי הנבצרות עוסקים באופן קביעתה של הנבצרות, ובכללים למינוי ממלא מקום לנושא המשרה.