ניאון
English: Neon

 • ניאון
  - ניאון - פלואור
  he
  ne
  ar
     
   
  10
  ne
   
                 
                 
                                     
                                     
                                                                 
                                                                 
     
  הטבלה המחזורית
  כללי
  מספר אטומי 10
  סמל כימי ne
  סדרה כימית גזים אצילים
  צפיפות 0.8999 kg/m3
  מראה
  חסר צבע
  ne,10.jpg
  תכונות אטומיות
  משקל אטומי 20.1797 u
  רדיוס ואן דר ואלס 154 pm
  סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה 2, 8
  תכונות פיזיקליות
  מצב צבירה בטמפ' החדר גז
  טמפרטורת עיבוי 27.07k (-246.08°c)
  טמפרטורת קיפאון 24.56k (-248.59°c)
  מהירות הקול 435 מטר לשנייה ב-273.15k
  שונות
  קיבול חום סגולי 1030 j/(kg·k)
  מוליכות חום 0.0493 w/(m·k)
  אנרגיית יינון ראשונה 2080.7 kj/mol
  אנרגיית יינון שנייה 3952.3 kj/mol
  אנרגיית יינון שלישית 6122 kj/mol
  אנרגיית יינון רביעית 9371 kj/mol

  נֵיאוֹןאנגלית: neon) הוא יסוד כימי מסדרת הגזים האציליים, שסמלו הכימי ne ומספרו האטומי 10.

 • תכונות
 • שימושים
 • היסטוריה
 • תרכובות
 • צורה בטבע
 • שילוט ניאון
 • איזוטופים של ניאון
 • קישורים חיצוניים

ניאון
- ניאון - פלואור
He
Ne
Ar
   
 
10
Ne
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
כללי
מספר אטומי 10
סמל כימי Ne
סדרה כימית גזים אצילים
צפיפות 0.8999 kg/m3
מראה
חסר צבע
Ne,10.jpg
תכונות אטומיות
משקל אטומי 20.1797 u
רדיוס ואן דר ואלס 154 pm
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה 2, 8
תכונות פיזיקליות
מצב צבירה בטמפ' החדר גז
טמפרטורת עיבוי 27.07K (-246.08°C)
טמפרטורת קיפאון 24.56K (-248.59°C)
מהירות הקול 435 מטר לשנייה ב-273.15K
שונות
קיבול חום סגולי 1030 J/(kg·K)
מוליכות חום 0.0493 W/(m·K)
אנרגיית יינון ראשונה 2080.7 kJ/mol
אנרגיית יינון שנייה 3952.3 kJ/mol
אנרגיית יינון שלישית 6122 kJ/mol
אנרגיית יינון רביעית 9371 kJ/mol

נֵיאוֹןאנגלית: Neon) הוא יסוד כימי מסדרת הגזים האציליים, שסמלו הכימי Ne ומספרו האטומי 10.