נכה צה"ל

קבוצה של נכי ופצועי צה"ל צופה במצעד יום העצמאות, בחיפה, 1949.

נכה צה"ל הוא אדם שבריאותו נפגעה עקב שירותו בצה"ל או בגוף אחר של מערכת הביטחון הישראלית (כולל גופי חירום כמו מד"א והצלה בשעת חירום). בחלק נכבד מהמקרים, הכרה זו גוררת פיצויים כספיים מהמדינה וסיוע בשיקום.