נכנס יין יצא סוד

נכנס יין יצא סוד - הוא ניב שמקורו בדברי רבי חייא בתלמוד, ופירושו: אדם מבושם נוטה לחשוף סודות, אותם, בוודאי, לא היה חושף בהיותו פיכח.

הביטוי השתרש בשפה העברית, ומרבים להשתמש בו גם בימינו.[1]