נשמה
English: Soul

בהשקפות רוחניות, הנשמה היא הצד הרוחני של האדם.

נשמה נלקחת לגן העדן על ידי מלאכים, ציור מאת ויליאם אדולף בוגרו