סוכה
English: Sukkah

מצוות ישיבה בסוכה
(מקורות עיקריים)
סוכה
סוכת בד. ניתן להבחין בתחתית הדפנות ברצועות הלבוד.
מקראויקרא, כ"ג, מ"ב
משנהמסכת סוכה, פרקים א'-ב'
משנה תורההלכות שופר וסוכה ולולב, פרקים ד'-ו'
שולחן ערוךאורח חיים, סימנים תרכ"ה-תרמ"ד
ספרי מניין המצוותספר המצוות, עשה קס"ח
ספר החינוך, מצווה שכ"ה

סוכה (קרויה גם: שומרה או בוטקה ביידיש) היא מבנה ארעי המשמש את העם היהודי לקיום מצוות ישיבה בסוכה בחג הסוכות. הסוכה בנויה על פי כללים הלכתיים מוגדרים ובמהלך ימי החג מועברות אליה כל פעולות המגורים העיקריות, בעיקר האכילה והשינה. הישיבה בסוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמה ולכן היא חובה לגברים ורשות לנשים.

המילה סוכה נגזרת מן השורש סכ"כ ומשמעותה מבנה הסוכך על האנשים שבתוכו, מכאן נובע גם שמו של הסכך. היא מופיעה מספר פעמים בתנ"ך, וצורת הרבים סֻכּוֹת מופיעה בהקשרים שונים: לעיתים כצורת הרבים של סוכה, לעיתים כעיר במצרים, לעיתים כעיר בעבר הירדן ולעיתים כשם החג. בספר הזוהר מכונה הסוכה "צילא דמהמנותא" (=צל האמונה, השכינה).[1]