סוציולוגיה
English: Sociology

עיינו גם בפורטל

Social sciences.svg

סוציולוגיה. ניתן למצוא בו קישורים אל תחומי המשנה של הענף, מושגי יסוד בתחום, תאורטיקנים וגישות בסוציולוגיה ועוד.


סוֹצְיוֹלוֹגְיָה היא מדע העוסק בחברה ובהתנהגות החברתית של האדם (סוציאו = חברה, לוגיה = תורה. סוציולוגיה = תורת החברה, מדעי החברה).