סחר בסמים

סחר בסמים הוא שוק שחור עולמי המורכב מגידול, יצור, הפצה ומכירה של סמים אשר הסחר בהם אסור על פי חוק. בעוד שקיימים סוגי סמים אשר החזקתם ומכירתם חוקית, ברוב מדינות העולם קיים איסור חוקי על סחר בסוגי סמים מסוימים.

הסחר הבלתי חוקי בסמים פועל באופן דומה לסחר בסחורות אחרות בשוק השחור. ארגוני סמים שונים מתמחים בשלבי המסחר השונים לאורך שרשרת האספקה שהיא אזורית לעיתים קרובות, כדי להגביר את יעילות הייצור. היקף ארגון סמים ומבנהו עשויים להשתנות בהתאם לרווחיות הטמונה בכל שלב של שרשרת האספקה. קצה שרשרת האספקה הוא בסוחר הסמים ברחוב, העשוי להיות מכור לסמים בעצמו, דרך כנופיות רחוב וסוחרים הפועלים כקבלנים, ועד לאימפריות מסחר הדומות בגודלן לארגונים ממשלתיים.

על הספינה הפנמנית "גאטון" אשר נעצרה על ידי משמר החופים האמריקאי בשנת 2007, התגלה משלוח הסמים הגדול ביותר שנתפס על ידי שלטונות ארצות הברית עד לאותה עת: 20 טון קוקאין
שדה פרג האופיום בפריחה בבורמה

גידול צמחי הסם עשוי להתבצע בטבע, או בחוות חקלאיות, או בתוך דירות מגורים וחממות. חלק מן הסמים מיוצרים במעבדות סמים הממוקמות במבני מגורים או במבנים נטושים. המשותף לכל אתרי הגידול והייצור של סמים הוא היותם של אתרים אלה סודיים וחבויים מעין. חלק ניכר מגידול סמים לא חוקיים נעשה במדינות מתפתחות, אף שגם במדינות מפותחות קיים גידול וייצור של סמים.

במקומות שבהם סחר בסמים הוא בלתי חוקי, חלק ממשאביהן של רשויות אכיפת החוק, המשטרה, בתי המשפט ובתי הסוהר, מוקדשים לטיפול בעבירות סמים. במדינות עניות יותר מתנהל חלק מן הסחר בסמים הודות לשחיתות ברשויות האכיפה וזאת כיוון שארגוני הסמים מחזיקים בהון רב.

השימוש בסמים בלתי חוקיים נפוץ בעולם. מחירי סמים אלה גבוהים בדרך כלל, אף שאין למדינה אפשרות למסות מוצר זה כל עוד לא נתפס, זאת בגלל העלויות הכרוכות בהגנה על דרכי המסחר מאתר הייצור ועד לצרכן הבודד.