סיים
English: Sejm

בניין הסיים בוורשה

הסֵיְיםפולנית: Sejm (מידעעזרה)) הוא הבית התחתון של הפרלמנט הפולני.

עד המאה ה-20, התייחס המונח "סיים" באופן כולל לכל שלושת בתי הפרלמנט של פולין: הבית התחתון ("בית השליחים"; בפולנית: Izba Poselska), הבית העליוןסנאט; בפולנית: Senat) והמלך.

מאז כינון הרפובליקה הפולנית השנייה (19181939) ועד ימינו, מתייחס המונח "סיים" רק לבית התחתון של הפרלמנט, והבית העליון נקרא "סנאט".

צירים יהודיים בסיים

בתקופת הרפובליקה הפולנית השנייה נבחרו לסיים צירים יהודיים רבים. בבחירות ל סיים המחוקק ב-1919 נבחרו לסיים 11 צירים יהודיים. הם ייצגו את המפלגות היוניות, האורתודוקסים, ה פולקיסטים ופועלי ציון. הצירים הקימו יחדיו את ההתאחדות החופשית של הצירים היהודים בני הלאומיות היהודית בסיים. ההתאחדות איגדה שלוש סיעות מפלגתיות: הציונים, האורתודוקסים והפולקיסטים, כשנציג 'פועלי ציון' שיתף עימם איתם פעולה.

הייתה זו נציגות פרלמנטרית יהודית, שאיגדה שלוש סיעות מפלגתיות: הציונים, האורתודוקסים והפולקיסטים, כשנציג 'פועלי ציון' משתף איתם פעולה. הסיומת בשם הנציגות 'בני הלאומיות היהודית' (Narodowosci Zydowskiej) באה להדגיש את שייכותם הלאומית, שהייתה בעלת משמעות בתקופה שבה הם נאבקו על הכרה בהם כנציגיו של מיעוט לאומי.

ב-1922 נבחרה לסיים האשה הראשונה, הצירה הציונית מגליציה ד"ר רוז'ה פומרנץ מלצר.

הסיים תחת השלטון הקומוניסטי

בתחילת ימי פולין הקומוניסטית היה יחס של חבר פרלמנט לכל 60,000 תושבים (לדוגמה: בשנת 1952 נבחרו 425 נציגים). בשנים אלה הסיים נשלט בעיקר על ידי המפלגה הקומוניסטית.

הסיים כיום

בראש הסיים עומד יושב ראש. כיום יש בסיים 460 מושבים אליהם נבחרים בבחירות יחסיות מדי ארבע שנים. אחוז החסימה עומד על 5% (מפלגות אתניות פטורות מאחוז חסימה). יו"ר הסיים, נכון ל-2016, הוא מארַק קוּחְצִ'ינְסְקִי. המפלגה הגדולה בסיים היא מפלגת המצע האזרחי, שלה יש 207 נציגים. בקואליציה של מפלגה זו חברים בסך הכל 241 חברים, לעומת 219 באופוזיציה.