ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח הוא מיזם אינטרנטי שהחל לפעול בשנת 2004 במסגרת אתר ויקיטקסט, לשם הנגשה לציבור של חוקי מדינת ישראל.

הלוגו של ספר החוקים הפתוח