ספר לבן
English: White paper

ספר לבןאנגלית: White paper) הוא דו"ח או מדריך רשמי המתייחס לבעיות ולפתרונן. במדינות חבר העמים הבריטי מתייחס המושג למסמך המציג את מדיניות הממשלה ומובא לאישור הפרלמנט.

ספר לבן ממשלתי

במדינות חבר העמים הבריטי, "ספר לבן" הוא מסמך המציג את מדיניות הממשלה ומובא לאישור הפרלמנט.

דוגמאות:

ספר לבן של הנציבות האירופית הוא מסמך הכולל הצעה לפעולה של האיחוד האירופי בנושא מסוים.