סקרנות
English: Curiosity

סקרנות אנושית - אישה סקרנית המביטה מעבר לדלת השער
הסקרנות היא תכונה שקיימת באדם מילדות

סקרנות היא התנהגות של בני אדם ובעלי חיים, אשר מניעה מחקר ולמידה.

הסקרנות נחשבת תופעה מולדת. לא ניתן לסווג את הסקרנות כאינסטינקט, משום שאינה דפוס פעולה קבוע ובלתי גמיש, אלא יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ורבות.