עובדה
English: Fact

  • עובדהארמית: עובדא - מעשה) היא אמירה שהיא אמת, כלומר אמירה שמשקפת את המציאות כפי שהיא.

  • בפילוסופיה
  • במדע
  • בבית המשפט
  • ראו גם

עובדהארמית: עובדא - מעשה) היא אמירה שהיא אמת, כלומר אמירה שמשקפת את המציאות כפי שהיא.