ערל

 • ערל
  (מקורות עיקריים)
  covenant of abraham.jpg
  טקס ברית מילה
  מקרא ספר בראשית, פרק י"ז, פסוק י"ד
  תלמוד בבלי מסכת יבמות, דף ע', עמוד א' ואילך
  ספרי מניין המצוות

  ספר המצוות, לאו קכ"ז

  ספר המצוות, לאו קל"ה

  ערל הוא כינוי בהלכה ליהודי שלא קיים את מצוות ברית מילה, ולא הסיר את עורלתו. מצוות ברית מילה היא אחת מהמצוות היסודיות ביהדות, ומצווים לקיימה ביום השמיני ללידת תינוק זכר.

  אדם שבמזיד לא מל מתחייב כרת. אף אדם שלא נימול מחמת אונס כגון שמתו אחיו מחמת מילה או סיבה רפואית אחרת הפוטרת אותו ממצוות ברית מילה, נחשב ערל בדינים מסוימים.

  בספרי הנביאים רווח השימוש ב'ערל' ככינוי לאומות העולם, ובייחוד לפלשתים. לעיתים השתמשו חז"ל בתלמוד ובמדרשים בלשון 'ערל' ככינוי לכלל גוים.

 • עונשו
 • דיני ערל
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

ערל
(מקורות עיקריים)
Covenant of Abraham.JPG
טקס ברית מילה
מקרא ספר בראשית, פרק י"ז, פסוק י"ד
תלמוד בבלי מסכת יבמות, דף ע', עמוד א' ואילך
ספרי מניין המצוות

ספר המצוות, לאו קכ"ז

ספר המצוות, לאו קל"ה

ערל הוא כינוי בהלכה ליהודי שלא קיים את מצוות ברית מילה, ולא הסיר את עורלתו. מצוות ברית מילה היא אחת מהמצוות היסודיות ביהדות, ומצווים לקיימה ביום השמיני ללידת תינוק זכר.

אדם שבמזיד לא מל מתחייב כרת. אף אדם שלא נימול מחמת אונס כגון שמתו אחיו מחמת מילה או סיבה רפואית אחרת הפוטרת אותו ממצוות ברית מילה, נחשב ערל בדינים מסוימים.

בספרי הנביאים רווח השימוש ב'ערל' ככינוי לאומות העולם, ובייחוד לפלשתים. לעיתים השתמשו חז"ל בתלמוד ובמדרשים בלשון 'ערל' ככינוי לכלל גוים.