פאלקס-פארטיי
English: Folkspartei

מפלגת העם היהודית (יידישע פאָלקספּארטיי או פאָלקס-פּארטיי) נוסדה באימפריה הרוסית לאחר הפוגרומים של שנת 1905, על ידי ההיסטוריון שמעון דובנוב וישראל אפרויקין. מפלגה זו השתתפה בכמה בחירות שנערכו בפולין ובליטא בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים.