פוליטיקה השוואתית

פוליטיקה השוואתית היא תחום מחקר במדע המדינה, העוסק בהשוואה בין מערכות פוליטיות במדינות שונות.