Aleppo-HighRes3-Ketuvim2-Psalms.pdfהַתַּנַ"ךְ (ראשי תיבות של תורה, נביאים וכתובים) הוא קובץ ספרים, המהווים את כתבי הקודש הקאנוניים של היהדות. שני חלקיו האחרונים, נביאים וכתובים, ידועים גם בראשי התיבות נ"ך.

מבין כל הספרים המרכזיים ביהדות, ספרי התנ"ך הם הקדומים ביותר, אם כי הם לא נכתבו בזמן אחד. כתיבת המאוחרים שבספרי התנ"ך נסתיימה לפני למעלה מ-2000 שנה. תהליך הקאנוניזציה של התנ"ך החל בתחילת תקופת בית שני והושלם סביב שנת 200 לספירה. על-פי החלוקה היהודית המסורתית, בתנ"ך 24 ספרים. רוב הספרים כתובים בעברית, ומיעוטם בארמית. התנ"ך מהווה מוקד לתרבות היהודית הדתית והחילונית גם יחד, והשפעתו גברה מאז תקופת ההשכלה.

לספר התנ"ך נודעה השפעה עמוקה גם בדתות המערב האחרות. התנ"ך הוא חלק מכתבי הקודש של הנצרות, אך בדת הנוצרית הוא מכונה הברית הישנה ונוסף עליו נדבך המכונה הברית החדשה. בדת האסלאם התנ"ך אינו נחשב ספר קדוש, אולם אפשר למצוא השפעות מן התנ"ך בקוראן ובמסורת המוסלמית. חלק מסיפורי התנ"ך מופיעים בקוראן, אם כי בגרסאות שונות. התנ"ך הוא כיום הספר הפופולרי ביותר בעולם, ובנוסחו הנוצרי (יחד עם "הברית החדשה") הוא תורגם למספר השפות הרב ביותר.


P Bible.png
ערך נבחרהידעת
נוסחי המקראערכים מומלצים
ספר נבחרתרגומי המקרא
תמונה נבחרתספרי התנ"ך
תורה
נביאים
כתובים
אישים בתנ"ךאירועים בתנ"ך
פרשני התנ"ךהתנ"ך באמנות
פורטלים קרובים
קדימה, לעבודה!

הָקִיצוּ שִׁכּוֹרִים וּבְכוּ וְהֵילִלוּ כָּל שֹׁתֵי יָיִן עַל עָסִיס כִּי נִכְרַת מִפִּיכֶם.

נוסח המסורה: תקופה I : מגילות קומראן (נוסח קדם-מסורה)

תקופה II : מגילות מדבר יהודההגניזה הקהירית
תקופה III : כתב יד ירושלים • כתב יד המוזיאון הבריטי • כתב יד ששון • כתר ארם צובאכתב יד לנינגרדכתב יד קהיר (ועוד מאות כתבי יד מימי הביניים)

הנוסח השומרוני: מגילות קומראן (נוסח קדם-שומרוני) • ספרי תורה שומרוניים מימי הביניים

נוסח השבעים: מגילות קומראן (נוסח קדם-שבעים) • כתב יד ותיקאנוס (B) • קודקס סינאיטיקוס (S) • כתב יד אלכסנדרינוס (A) •

נוסחים אחרים: מגילות קומראן

Codex Vaticanus B, 2Thess. 3,11-18, Hebr. 1,1-2,2.jpg

ראו גם: תרגומי המקרא, קטגוריה:מהדורות ותרגומים של התנ"ך

ספר מִשְׁלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מנסה החכם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה.

עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא "משל". השם ניתן לו בשל התיבה הראשונה בו: "משלי שלמה", כשהכוונה היא לשלמה המלך.

הספר נחלק בין דברי אמת, מוסר וחכמה הנאמרים באופן כללי, לבין משלים המצווים על השומע להישמע להם, ודוחקים בו לנהוג בדרך מסוימת. המשלים הכלליים נוטים להיות קצרים יותר ובעלי חרוז אחד, בעוד משלי הציווי נוטים להיות ארוכים יותר ואפילו דומים לנאום שלם.

המשלים בספר אינם מסודרים לפי נושאים: ניתן למצוא פסוקים סמוכים העוסקים בנושאים שונים, וכן פסוקים מרוחקים העוסקים בנושאים דומים. עם זאת, ניתן להבחין בכמה נושאים מרכזיים שהספר עוסק בהם.

ירמיהו מקונן על חורבן בית המקדש הראשון. ציור מאת רמברנדט

ארבעת הפרקים הראשונים של מגילת איכה כתובים כל אחד באקרוסטיכון אלפבית, כלומר, האותיות הפותחות את פסוקי הפרק הן לפי סדר האלפבית. אולם, רק בפרק א' האקרוסטיכון מושלם; בשלושת הפרקים הבאים האות פ' מופיעה לפני האות ע'. המדרש באיכה רבה, פרשה ב', פסקה כ' מסביר זאת בכך "שהיו אומרים בפיהם מה שלא ראו בעיניהם".

Article.gif


Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG

התורה (או תורה שבכתב וגם המקרא) היא השם שניתן לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך, וקרויים גם "חמישה חומשי תורה". חמשת החומשים הם בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים.

לפי המסורת היהודית, התורה ניתנה למשה מפי אלוהים "כסופר המעתיק מספר קדמון" פרט לשמונת הפסוקים אחרונים, אודותם חלוקות הדעות של חז"ל מי כתבם, משה בעצמו או יהושע בן נון. הפסוקים הללו מספרים אודות מותו של משה, ולכן ייתכן כי יהושע כתבם אודות משה לאחר מותו (כדעת רבי יהודה), או שמשה כתבם לפני מותו, בדמע, על העתיד להתרחש (כדעת רבי שמעון).

התורה היא הבסיס של דרך החיים של קיום מצוות הנכללות בתרי"ג מצוות, כפי שעוצבו על ידי חז"ל.

התורה מחולקת במספר אופנים. כמו שאר התנ"ך, התורה חולקה לפרקים על ידי מתרגמי התנ"ך ללטינית, אולם החלוקות המקובלות יותר במסורת היהודית הן החלוקה לפסקאות קצרות המכונות "פרשיות" ("סתומות" ו"פתוחות"), והחלוקה לחמישים וארבעה "סדרים", הידועים יותר כ"פרשות" הנקראות בכל שבוע בבתי הכנסת. ישנה גם חלוקה ל-155 פרשות שקריאתן מתמשכת על פני שלוש שנים עד שלוש שנים וחצי. חלוקה זו, שהייתה נהוגה בעבר בארץ ישראל, מסומנת בכמה ממהדורות התנ"ך, אך נעשה בה שימוש מועט.

נביאים הוא שמו של המדור השני בתנ"ך, בו מצויים הספרים המתארים את קורות ישראל לאחר נדודי המדבר, וספרי הנביאים.

הכינוי נביא מיוחס למי שנושא את דבר האל. על פי הרמב"ם, ספרי התנ"ך מתחלקים לשלוש רמות של קדושה לפי מידת ההשראה האלוהית ששימשה לכתיבתם. ספרי התורה נכתבו על ידי משה - אב הנביאים, ספרי הנביאים נכתבו בפעולת נבואה וספרי הכתובים נכתבו על ידי אנשים שהם אינם נביאים אך בהשראת רוח הקודש.

ספרי הנביאים מתחלקים לרוב לשלוש חטיבות, שחלוקתן אינה כרונולוגית, אלא תוכנית ועניינית:

Targum.jpg

כתובים, חלקו השלישי של התנ"ך מונה על פי המסורה אחד-עשר ספרים, והם: תהלים, משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא-נחמיה (ספר אחד), דברי הימים (ספר אחד, ולא מחולק לשנים). הסדר המופיע ברשימה זו הוא לפי מסורת כתבי היד של יהודי אשכנז, ועל פיהם ברוב הדפוסים של התנ"ך. אבל אצל בעלי המסורה בטבריה ויהודי ספרד היה סדר אחד לספרי הכתובים, וכן בגמרא מוזכר סדר שלישי לספרים אלו.

בין ספרים אלה ישנן שתי תת-קבוצות מיוחדות, שהם:

 • ספרי אמ"ת: תהלים, משלי, איוב - ספרים אלה הם ספרי "שירה", דבר שבא לידי ביטוי בכתבי יד של המסורה הן במערכת הטעמים שבהם והן במבנה השירי המופיע בכתבי יד.
 • חמש מגילות: שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר. קבוצה מיוחדת זו מופיעה כחלק ממסורת בני אשכנז (במנהגיהם הליטורגיים ובכתבי היד של המקרא שלהם), וגם עומד בבסיסו של חיבורי מדרש רבה על ספרי כתובים אלה דווקא. בכתבי היד של המסורה, ובמסורת יהדות ספרד והמזרח - אין זכר לקבוצה מיוחדת זו.

הדרך להסרת הצרות היא עשיית תשובה


Decorative text divider 3.svg

הפרשה ממשיכה את נושא חידוש הברית בין עם ישראל ואלוהים בערבות מואב. לאחר שבפרשה הקודמת, כי תבוא, פורטו הברכות והקללות, מודגש כי הברית חלה גם על העם כולו כיחידה אחת וגם על כל פרט ומשפחה בו. בהמשך מוצגת הדרך שבה ניתן להתגבר על הצרות שיבואו כעונש על הפרת המצוות, היא דרך התשובה. הכתוב מדגיש כי גם לאחר שעם ישראל יצא לגלות הוא יוכל לחזור בתשובה ואז יזכה לקיבוץ גלויות.

בחלק השני של הפרשה יש סיכום של פרקי המצוות שבספר דברים. התורה מדגישה "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום - לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא... ולא מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו". התורה מציגה בפני בני ישראל את הבחירה שעומדת בפניהם בין החיים והטוב בקיום המצוות ובין המוות והרע בהפרתן.
זוהי רשימה חלקית, לרשימה מלאה.

תורה:


נביאים וכתובים:

זוהי רשימה חלקית, לרשימה המלאה.

זוהי רשימה חלקית, לרשימה המלאה.


Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:
 • כאן אפשר למצוא ערימה של קצרמרים בתחום התנ"ך שרק מחכים שירחיבו אותם.
 • מה שווים דף בקשת ערך ודף בקשת תמונות ואיורים אם לא מתייחסים אליהם?
 • ישנם ערכים שאי אפשר שיישארו במצבם הנוכחי וצריך לעבור עליהם ולתקן אותם בהקדם, ראו מסגרת "ערכים דורשי שיפור".
רשימת הערכים המבוקשים ודורשי שיפורסמל המיזם.
מכיל את המילים: מיזם התנך בכתב עברי עתיק

מיזם שמות, מונחים ומושגים בתנ"ךיפתח ערכים הקשורים לתנ"ך, לסביבה ולעידן שבהם נוצר.

וכמו כן יפעל לאיתור תמונות חדשות והוספתן אל הערכים.

משימות

ספרי התנ"ך

סכום פרקים בתורה

דמויות

סיפורים

סיפורי התורה

סיפורי ספר בראשית

סיפורי ספר שמות

סיפורי ספר ויקרא

סיפורי ספר במדבר

סיפורי ספר דברים

סיפורי ספר יהושע

סיפורי ספר שופטים

סיפורי ספר שמואל

סיפורי ספר מלכים

סיפורי ספר דניאל

סיפורי עזרא ונחמיה

סיפורי דברי הימים (שלא מופעים במלכים)

אישים

קבוצות, שבטים ועמים

נושאים שונים, לא ממוין

ריאליה

 • אהלות (בשמים)
 • אלמוגים (מקרא)
 • חלבנה (קטורת)
 • לבונה (קטורת) מכיוון שהזיהוי כמעט ודאי נראה לי שמספיקה הפניה. נ"משיחה • ו' בתמוז ה'תשע"ג • 12:37, 14 ביוני 2013 (IDT)
 • נרד (בשמים)
 • סוף (צמח מקראי)
 • סנה (מקרא)
 • שחלת (קטורת)

אתרים

א

ב

ג

ה

ח

 • חשמון

י

ל

 • לבנה (אתר מקראי)

מ

נ

 • נחל השטים
 • נטעים (אתר מקראי)
 • ניות (אתר מקראי)
 • נכון (אתר מקראי)
 • נעה (אתר מקראי)
 • נעיאל
 • נעמה (אתר מקראי)
 • נערת (אתר מקראי)
 • נפתוח (אתר מקראי)
 • נף (אתר מקראי)

ס

 • סברים (אתר מקראי)
 • סינים (אתר מקראי)
 • סוא (אתר מקראי)
 • סלכה (אתר מקראי)
 • סלע (אתר מקראי)
 • סלע המחלקות
 • סלע עיטם
 • ספרד (אתר מקראי)
 • ספרוים

ע

פ

צ

ק

ר

 • רמת המצפה

ש

 • שמע (אתר מקראי)

ת

 • תלם (אתר מקראי)

מפות ובקשות לשיפור

מצאי מפות של תקופות המקרא וסביבתה ובקשות לשיפור
Egypt location map.svgAmarnamap.png
לעברת!
Median Empire.jpg
לעברת!
Roman Empire 125.png
לעברת!
Exodus map Hebrew.jpg
לבדיקה
Awashrivermap.png
לעברת!
Metallurgical diffusion.png
לעברת!
בעצתו של דרך:
א. מפת נדודי בני ישראל
בערך כאן
(בשורה שנייה הקישור השני).
ב. אטלס דעת מקרא, עמ' 101 ו-119.
ניתן להתבסס על המפות שם
(וכמובן לציין זאת) ועל מפת הלווין לעיל.
במפה בעמ' 119
יש רעיון עיצובי נחמד לריכוז שמות האתרים.
Kibush Canaan.png
להתאים לתקופות אחרות,
כמו תקופת האבות
Orientmitja2300aC.png
לעברת!
Iturea-Trachonitis.PNG
לעברת!
Roman Empire 125.png
לעברת!

תבניות כרונולוגיה

תבניות נוספות

קטגוריות

מקורות מומלצים

מקורות מקוונים

כללי

מפתחות

ספרים

אנציקלופדיות ולקסיקונים

 • משה דוד קאסוטו ואחרים (עורכים), אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו, א-ט, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"י-תשמ"ב.
 • מנחם סולאלי ומשה ברכוז (עורכים), לכסיקון מקראי, תל אביב: הוצאת דביר, תשכ"ה-1965.

מבואות למקרא

 • מ. צ. סגל, מבוא המקרא, א-ד, ירושלים: קרית-ספר, תש"ו-תש"י.
 • אלכסנדר רופא, מבוא לספרות המקרא, ירושלים: כרמל, תשס"ו.

סדרות פירוש

 • אם יש לכם גישה לספרייה אקדמית, מומלץ לערוך היכרות עם מדף סדרות הפירוש למקרא, המספקות פירוש מחקרי רציף לכלל (או לפחות לרוב) ספרי המקרא. בין הסדרות החשובות ניתן למנות את: Anchor Bible, Word Biblical Commentary, International Critical Commentary ועוד (הסדרות מסומנות על המדף בקיצורים, כגון AB, WBC וכו'). זכויות היוצרים על חלק מהכרכים שיצאו במהדורה המקודמת של International Critical Commentary כבר פגו, והם זמינים בארכיון האינטרנט - החומר אמנם מיושן, אולם לעתים קרובות הוא עדיין רלבנטי. קיימות סדרות פירוש נוספות בגרמנית. הפירושים החשובים בעברית הם סדרות עולם התנ"ך (לשעבר "אנציקלופדיית עולם התנ"ך") ומקרא לישראל (לא כל הכרכים בסדרה זו הושלמו). סדרת פירוש חשובה נוספת, שאיננה מחקרית, היא סדרת דעת מקרא, המספקת פירוש אורתודוקסי מודרני למקרא.

שונות


מצאו ערכים לשיפור בנושא תנ"ך: לשכתובלעריכהלהשלמהקצרמריםחדשיםדורשי מקורלפישוטבלי תמונה (יש לגלול את המסך כלפי מטה)