פורמליזם משפטי

  • פורמליזם משפטי הוא זרם בתאוריה של המשפט, הרואה במשפט מערכת סגורה של כללים אשר יש להפעיל באופן שיטתי, כוללני ועקבי. לפי התפיסה הפורמליסטית, הכרעות משפטיות מבוססות על כללים, אותם יש לגזור מכללים מופשטים יותר. פורמליסטים סבורים כי יש לבסס הכרעות משפטיות על ניתוח פורמלי של הכללים המשפטיים ולכן אין להוסיף לניתוח הלוגי שיקולים ערכיים חיצוניים.

    נהוג לכנות כ"פורמליסט" משפטן אשר מיישם ומפרש את החוק על פי לשונו הכתובה ומבלי לבחון את המהות או הערכים העומדים ביסוד אותו חוק. אך כינוי זה אינו מתאר את הגישה הפורמליסטית, שכן הניתוח הפורמליסטי מבוסס על כללים משפטיים מופשטים המשקפים ערכים. בנוסף, הפורמליסטיים מקפידים על ניתוח לוגי סדור, ומעדיפים אותו גם על פני החוק הכתוב (ולכן מבחינתם אין הכרח כי הפסיקה תתבסס על חוק כתוב, כל עוד היא מיושמת באופן עקבי על פי אותם כללים).

  • מאפייני הפורמליזם המשפטי
  • תפקידם של המוסדות המשפטיים
  • היסטוריה
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

פורמליזם משפטי הוא זרם בתאוריה של המשפט, הרואה במשפט מערכת סגורה של כללים אשר יש להפעיל באופן שיטתי, כוללני ועקבי. לפי התפיסה הפורמליסטית, הכרעות משפטיות מבוססות על כללים, אותם יש לגזור מכללים מופשטים יותר. פורמליסטים סבורים כי יש לבסס הכרעות משפטיות על ניתוח פורמלי של הכללים המשפטיים ולכן אין להוסיף לניתוח הלוגי שיקולים ערכיים חיצוניים.

נהוג לכנות כ"פורמליסט" משפטן אשר מיישם ומפרש את החוק על פי לשונו הכתובה ומבלי לבחון את המהות או הערכים העומדים ביסוד אותו חוק. אך כינוי זה אינו מתאר את הגישה הפורמליסטית, שכן הניתוח הפורמליסטי מבוסס על כללים משפטיים מופשטים המשקפים ערכים. בנוסף, הפורמליסטיים מקפידים על ניתוח לוגי סדור, ומעדיפים אותו גם על פני החוק הכתוב (ולכן מבחינתם אין הכרח כי הפסיקה תתבסס על חוק כתוב, כל עוד היא מיושמת באופן עקבי על פי אותם כללים).