פנאי
English: Leisure

נערות מבלות בשעות הפנאי של סוף השבוע.
פעילות פנאי - ילד משיט סירת צעצוע.

פְּנַאי, או זמן חופשי, הוא פרק זמן בו האדם אינו מחויב לפעול בדרך מסוימת מכל סיבה שהיא, כך שהוא יכול לבחור מה ברצונו לעשות.

הפנאי נתפס כזמן שאינו מוקדש לעיסוק בטיפול עצמי ופעילויות הנדרשות בחיי היום יום[1].

"לימודי הפנאי" הם דיסציפלינה אקדמית המתרכזת במחקר ובניתוח הפנאי.