פרדיגמת תכנות

פרדיגמת תכנות היא סט מוסכמות לכתיבת תוכנה, עם שפת תכנות מסוימת. קיימות מספר פרדיגמות תכנות וכל שפת תכנות יכולה לשמש לכתיבת תוכנה בפרדיגמה אחת לפחות.

פרדיגמת התכנות מתווה את היסודות לאופן שבו התוכנה מפותחת ועל כן יש לה השפעה רבה על כל מהלך הכתיבה, ארגון הקוד, התוצר הסופי ופתרון בעיות.

אין לבלבל פרידגמת תכנות עם מתודולוגיית פיתוח תוכנה, שהיא סגנון עבודה בו משתמשים למניעה מראש ופתרון נקודתי של בעיות בהנדסת תוכנה.

דוגמה לפרדיגמת תכנות נפוצה היא תכנות מונחה-עצמים.