פרשת בא
English: Bo (parsha)

 • arrow r.svg בא arrow l.svg
  פסוקים: שמות, י', א' - י"ג, ט"ז
  מס' פסוקים: 106
  תוכן: מכת ארבה, מכת חושך, הכנות ליציאה ממצרים ולקורבן פסח, מכת בכורות, יציאה ממצרים
  מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
  עשה (9)  לא תעשה (11)
  קידוש החודש, קידוש בכורות, סיפור יציאת מצרים, פטר חמור, קורבן פסח איסורי חמץ, הלכות קורבן פסח
  הפטרה
  ספרדים ואשכנזים ירמיהו, מ"ו, י"ג-כ"ח
  רוב תימנים ישעיהו, י"ט, א'-כ"ה
  איטלקים ומקצת תימנים ישעיהו, י"ח, ז' - י"ט, כ"ה
  דם על המשקוף (הדם היה בתוך הבית מבפנים ולא מבחוץ)

  פָּרָשַׁת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. הפרשה לפי החלוקה לפרקים מתחילה בפרק י', פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק ט"ז ולפי החלוקה לסדרים מתחילה בסדר ז' פסוק א' ומסתיימת בסדר י' פסוק טז'. בפרשה מסופר על מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. המצוות העיקריות המופיעות בפרשה הן קורבן פסח, סיפור יציאת מצרים וקידוש בכורות.

 • תוכן הפרשה
 • מצוות בפרשה[1]
 • הפטרה
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Arrow r.svg בא Arrow l.svg
פסוקים: שמות, י', א' - י"ג, ט"ז
מס' פסוקים: 106
תוכן: מכת ארבה, מכת חושך, הכנות ליציאה ממצרים ולקורבן פסח, מכת בכורות, יציאה ממצרים
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (9)  לא תעשה (11)
קידוש החודש, קידוש בכורות, סיפור יציאת מצרים, פטר חמור, קורבן פסח איסורי חמץ, הלכות קורבן פסח
הפטרה
ספרדים ואשכנזים ירמיהו, מ"ו, י"ג-כ"ח
רוב תימנים ישעיהו, י"ט, א'-כ"ה
איטלקים ומקצת תימנים ישעיהו, י"ח, ז' - י"ט, כ"ה
דם על המשקוף (הדם היה בתוך הבית מבפנים ולא מבחוץ)

פָּרָשַׁת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. הפרשה לפי החלוקה לפרקים מתחילה בפרק י', פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק ט"ז ולפי החלוקה לסדרים מתחילה בסדר ז' פסוק א' ומסתיימת בסדר י' פסוק טז'. בפרשה מסופר על מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. המצוות העיקריות המופיעות בפרשה הן קורבן פסח, סיפור יציאת מצרים וקידוש בכורות.