צבאי סוף
English: Reduncinae

מיון צבאי סוף

אנטילופה איילית מסווגת לעיתים כשבט בתת-המשפחה צבאי סוף.