ציוני (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • אישים ששם משפחתם הוא ציוני

אישים ששם משפחתם הוא ציוני