קבורת בנימין זאב הרצל בישראל

משמר כבוד צבאי מורכב מקצינים מחיילות הים, האוויר והיבשה ניצב דום מצידי הארון בכיכר הכנסת, כשחרבותיהם שלופות ומופנות כלפי מטה לאות אבל, תל אביב
ארונו של הרצל מוצב בכיכר הכנסת לחוף ימה של תל אביב. לצד הארון משמר כבוד של חיילי חיל האוויר וחיל הים, כשחרבותיהם שלופות ומופנות כלפי מטה לאות אבל.

קבורת בנימין זאב הרצל בישראל נערכה ביום רביעי, 17 באוגוסט 1949. ארונו של הרצל הובא מאוסטריה לישראל ב-16 באוגוסט, הוצב בכיכר הכנסת לחוף ימה של תל אביב ובירושלים ונקבר בטקס ממלכתי בפסגת הר הרצל.