קבלה
English: Kabbalah

 • disambig rtl.svg המונח "תורת הסוד" מפנה לכאן. לערך העוסק באוקולטיזם, ראו תורת הנסתר.
  חלק מקבלה
  tree-of-life queens-colour.png
  תתי-נושא
  אבי"עספירותקליפות • אינסוף (קבלה) • תורת הצמצוםתורת השמיטות • עץ החיים • סדר השתלשלות • מעשה בראשיתמעשה מרכבה • מדיטציה יהודית • אסטרולוגיה קבלית • מיסטיקה יהודיתפרדס (יהדות)
  ספרות
  ספר יצירהספר הזוהרספר הבהירספרות ההיכלותספר רזיאל המלאךעץ חיים (ספר)
  קטגוריות
  קבלהיהדותמיסטיקה יהודית
  אנשים
  רבי שמעון בר יוחאי
  רבי יצחק סגי נהור • הרבנים עזרא ועזריאל בני שלמה
  רבי עזריאל בן מנחם • רבי משה בן נחמן • רבינו בחיי בן אשר
  רבי משה קורדובירוהאר"י • רבי חיים ויטאל
  רבי נפתלי כ"ץ • רבי יהונתן אייבשיץ • רבי יעקב עמדין • רבי חיים בן עטר • הרמח"להגאון מווילנה • הרב שלום שרעבי • הרב חיד"א • הרב נתן אדלר • הרב יעקב אבוחצירא • רבי יוסף חיים • הרב שלמה אלישיב • הרב ישראל אבוחצירא

  הקַבָּלָה היא תורת הסוד והמיסטיקה היהודית. לתורה זו יש שורשים עמוקים במחשבה היהודית והיא נמשכת מהמיסטיקה העברית הקדומה, קרי ספרות ההיכלות והמרכבה; אולם, עיקר גיבושה ופרסומה ראשיתם בארץ ישראל ,והומשכה בצפון ספרד ובארצות המזרח בשלהי המאה ה-12 ובראשית המאה ה-13. לקבלה השפעה גדולה מאוד על חיי הרוח היהודיים, והתבססו עליה תנועות רוחניות שונות, כגון השבתאות והחסידות. כמו כן, השפיעה הקבלה על תחומים רבים ביהדות, ובהם ההלכה והמנהגים, פרשנות המקרא, ספרות התפילה והפיוט, ספרות המוסר ועוד.

 • מחשבות היסוד בקבלה
 • התפתחות היסטורית
 • מילונים ואנציקלופדיות קבליות
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים
 • הערות שוליים

Disambig RTL.svg המונח "תורת הסוד" מפנה לכאן. לערך העוסק באוקולטיזם, ראו תורת הנסתר.
חלק מקבלה
Tree-of-Life Queens-Colour.png
תתי-נושא
אבי"עספירותקליפות • אינסוף (קבלה) • תורת הצמצוםתורת השמיטות • עץ החיים • סדר השתלשלות • מעשה בראשיתמעשה מרכבה • מדיטציה יהודית • אסטרולוגיה קבלית • מיסטיקה יהודיתפרדס (יהדות)
ספרות
ספר יצירהספר הזוהרספר הבהירספרות ההיכלותספר רזיאל המלאךעץ חיים (ספר)
קטגוריות
קבלהיהדותמיסטיקה יהודית
אנשים
רבי שמעון בר יוחאי
רבי יצחק סגי נהור • הרבנים עזרא ועזריאל בני שלמה
רבי עזריאל בן מנחם • רבי משה בן נחמן • רבינו בחיי בן אשר
רבי משה קורדובירוהאר"י • רבי חיים ויטאל
רבי נפתלי כ"ץ • רבי יהונתן אייבשיץ • רבי יעקב עמדין • רבי חיים בן עטר • הרמח"להגאון מווילנה • הרב שלום שרעבי • הרב חיד"א • הרב נתן אדלר • הרב יעקב אבוחצירא • רבי יוסף חיים • הרב שלמה אלישיב • הרב ישראל אבוחצירא

הקַבָּלָה היא תורת הסוד והמיסטיקה היהודית. לתורה זו יש שורשים עמוקים במחשבה היהודית והיא נמשכת מהמיסטיקה העברית הקדומה, קרי ספרות ההיכלות והמרכבה; אולם, עיקר גיבושה ופרסומה ראשיתם בארץ ישראל ,והומשכה בצפון ספרד ובארצות המזרח בשלהי המאה ה-12 ובראשית המאה ה-13. לקבלה השפעה גדולה מאוד על חיי הרוח היהודיים, והתבססו עליה תנועות רוחניות שונות, כגון השבתאות והחסידות. כמו כן, השפיעה הקבלה על תחומים רבים ביהדות, ובהם ההלכה והמנהגים, פרשנות המקרא, ספרות התפילה והפיוט, ספרות המוסר ועוד.