קודקס אזרחי
English: Civil code

  • קודקס אזרחי הוא אוסף שיטתי של חוקים אשר נועד להתמודד באופן מקיף עם תחומי הליבה של המשפט האזרחי. במדינות שבהן קיים קודקס אזרחי, קיים בדרך כלל גם קודקס סדר דין אזרחי. יש והקודקס האזרחי אינו מכיל נושאים מתחום ה משפט המסחרי וחוקים העוסקים בתחום זה מאוגדים בקודקס מסחרי.

  • היסטוריה
  • תוכן הקודקס האזרחי
  • קודקסים אזרחיים בולטים
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

קודקס אזרחי הוא אוסף שיטתי של חוקים אשר נועד להתמודד באופן מקיף עם תחומי הליבה של המשפט האזרחי. במדינות שבהן קיים קודקס אזרחי, קיים בדרך כלל גם קודקס סדר דין אזרחי. יש והקודקס האזרחי אינו מכיל נושאים מתחום ה משפט המסחרי וחוקים העוסקים בתחום זה מאוגדים בקודקס מסחרי.