קונצנזוס
English: Consensus

  • קוֹנְסֶנְסוּסלטינית: consensus - מחשבה משותפת; על פי האקדמיה ללשון העברית: הסכמה כללית[1]; בעברית נפוץ השיבוש "קונצנזוס"[2]) הוא ביטוי שמשמעותו הסכמה בין שני בני אדם או יותר על חוזה או החלטה. מקור המונח בדיני החוזים הרומיים, שקבעו כי חוזים מסוג מסוים תקפים כאשר יש הסכמה מספקת בין הצדדים להסכם. כיום, משמש המונח לציון מצב של הסכמה רחבה, בו רוב החברים בקבוצה מקבלים או דוחים דעות, תפיסות או אופני התנהגות מסוימים; או הגעה להחלטה, ללא הצבעה, כאשר יש רוב מכריע ברור התומך בהחלטה.

  • קונסנזוס מדעי
  • קונסנזוס חברתי ופוליטי
  • בשיח התלמודי
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

קוֹנְסֶנְסוּסלטינית: consensus - מחשבה משותפת; על פי האקדמיה ללשון העברית: הסכמה כללית[1]; בעברית נפוץ השיבוש "קונצנזוס"[2]) הוא ביטוי שמשמעותו הסכמה בין שני בני אדם או יותר על חוזה או החלטה. מקור המונח בדיני החוזים הרומיים, שקבעו כי חוזים מסוג מסוים תקפים כאשר יש הסכמה מספקת בין הצדדים להסכם. כיום, משמש המונח לציון מצב של הסכמה רחבה, בו רוב החברים בקבוצה מקבלים או דוחים דעות, תפיסות או אופני התנהגות מסוימים; או הגעה להחלטה, ללא הצבעה, כאשר יש רוב מכריע ברור התומך בהחלטה.