קו תקשורת

קו תקשורת הוא סוג של ערוץ תקשורת, המשמש להעברה של אותות תקשורת.

במקרה בו קו התקשורת הוא כבל תקשורת פיזי (להבדיל מתשדורת רדיו) הוא נקרא גם "מנקודה לנקודה" (בקיצור: נל"נ).