קיבול חום
English: Heat capacity

קיבול חום הוא תכונה פיזיקלית אשר מוגדרת ככמות החום הנדרשת על מנת להעלות את הטמפרטורה של גוף נתון במידה ידועה, ומסומן בדרך כלל באות . ביחידות SI, נמדד קיבול החום בג'אול לקלווין.

חישוב

הנוסחה לחישוב קיבול החום היא:

כאן

  • Q - החום במערכת
  • T - הטמפרטורה
  • x - מייצג פרמטר שנשאר קבוע (V - נפח קבוע, P - לחץ קבוע וכדומה)

אפשר להראות ש

כאשר U היא האנרגיה הפנימית של החומר ו־S האנטרופיה.

כמו כן

כאשר H היא האנתלפיה.

היחס בין קיבול החום בלחץ קבוע () לקיבול החום בנפח קבוע () מהווה את האינדקס האדיאבטי.