קיצוניות ורדיקליזם
English: Extremism

רדיקליות הוא מונח המשמש לציון גישה הדוגלת בשינוי מצב קיים מהשורש.

קיצוניות היא מונח המשמש כדי לתאר קבוצות אשר רחוקות מהקונצנזוס. המונח המבטא לעיתים קרובות חוסר נכונות לפשרה. לעיתים, הדבר מלווה במוכנות לפעולות המנוגדות לחוק. פעילות כזו נעשית על פי רוב בטענה שהחוק איננו לגיטימי.