קלינאי תקשורת

קלינאי תקשורת הוא בעל מקצוע פרא-רפואי העוסק באבחון, טיפול ושיקום של אנשים עם לקויות שונות בתקשורת אישית, ובכללן לקויות בדיבור, בהבנה או בהבעת שפה מדוברת, לקויות בתקשורת לא מילולית ולקויות קריאה וכתיבה. מרבית קלינאי התקשורת הוותיקים הוכשרו לטיפול חלקי או ייחודי בקרב האוכלוסייה הנזקקת לטיפולים אלו.