קשר סיבתי משפטי

 • incomplete-document-purple.svg
  יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. וכן הערך רלוונטי לענפי משפט נוספים ולא רק לדיני הנזיקין (למשל לדיני עונשין).
  הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
  דיני נזיקין
  העוולות הספציפיות
  תקיפהכליאת שווא
  גרם הפרת חוזההסגת גבול
  הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
  שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
  מטרד לציבורמטרד ליחיד
  הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
  תרמית • שליחת יד • נגישה
  עוולת הפרת חובה חקוקה
  הפרת חובה חקוקה
  עוולת הרשלנות
  התרשלותחובת הזהירות
  הדבר מעיד על עצמו
  חובת הראיה ברשלנות
  קשר סיבתי
  קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
  נזק
  נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
  נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
  פגיעה באוטונומיה
  ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
  נזיקין מתחום הרפואה
  רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
  הולדה בעוולההפלה בעוולה
  חוק זכויות החולה
  לשון הרע
  ההגנה על הפרטיות בנזיקין
  לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
  הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
  הגנת תום הלב בלשון הרע
  עוולות מסחריות
  גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
  גזל סוד מסחריפגמי תכנון
  עוולות חוקתיות
  עוולות חוקתיות
  הגנות
  מעשה של מה בכך • קטין
  הגנה עצמית • כורח
  דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
  אשם תורם כהגנה מוחלטת
  אשם תורם כהגנה יחסית
  הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
  מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
  התיישנות בנזיקין
  ריבוי מעוולים
  ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
  נזק שאינו ניתן לחלוקה
  אחריות שילוחית
  אחריות שילוחית ואחריות מעביד
  אחריות מעסיק קבלן
  אחריות משתף ומשדל
  אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
  פיצויים
  פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
  תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
  פיצוי ללא הוכחת נזק
  מטרות דיני הנזיקין
  צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
  ערכים נוספים בדיני נזיקין
  כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
  מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

  קשר סיבתי משפטי הוא קשר בין ההתנהגות לבין העניין המשפטי הנדרש. כך לדוגמה בדיני נזיקין כדי שתקום אחריות צריך להתקיים קשר סיבתי בין התנהגות המזיק לבין הנזק במקרים שהנזק נמנה עם יסודות העוולה. שניים הם חלקי הקשר הסיבתי: האחד הוא הקשר הסיבתי העובדתי שבוחן אם מבחינת רצף האירועים העובדתיים מעשהו של המעוול הוביל לתוצאה שנדונה בחוק. השני הוא הקשר הסיבתי המשפטי שתפקידו לבחון את הזיקה בין התכונות שבגינן נוצרה העוולה או העבירה לבין הגורם העובדתי. הסיבתיות המשפטית מהווה כלי תיחום להטלת אחריות.

 • הגדרה
 • מבחן הסיכון (הטבעי)
 • מבחן הצפיות
 • מבחן השכל הישר
 • מיקומה של סוגיית הקשר הסיבתי בתאוריה של דיני הנזיקין
 • התפתחות היסטורית של החוק המדובר
 • מקרים טיפוסיים בהם עוסק המשפט ביישום הדוקטרינה
 • סקירת הדין
 • פיתוחים פסיקתיים בבית משפט העליון
 • המגמה המרחיבה של בתי המשפט בהפעלת הקשר הסיבתי המשפטי
 • הצעת חוק הקודיפיקציה
 • מבט לעתיד
 • מבט ביקורתי – משפט ופמיניזם
 • ראו גם
 • לקריאה נוספת
 • לקריאה נוספת
 • קישורים חיצוניים

Incomplete-document-purple.svg
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. וכן הערך רלוונטי לענפי משפט נוספים ולא רק לדיני הנזיקין (למשל לדיני עונשין).
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
דיני נזיקין
העוולות הספציפיות
תקיפהכליאת שווא
גרם הפרת חוזההסגת גבול
הפרת חוזה נישואין והפרת חוזה עקב
שביתה והשבתה כחריג לגרם הפרת חוזה
מטרד לציבורמטרד ליחיד
הפרעה לאור שמש ומניעת תמיכה
תרמית • שליחת יד • נגישה
עוולת הפרת חובה חקוקה
הפרת חובה חקוקה
עוולת הרשלנות
התרשלותחובת הזהירות
הדבר מעיד על עצמו
חובת הראיה ברשלנות
קשר סיבתי
קשר סיבתי משפטיקשר סיבתי עובדתי
נזק
נזק כלכלי טהורנזקי ריקושט
נזק בלתי ממוני טהורגולגולת דקה
פגיעה באוטונומיה
ריחוק הנזקעקרון הקטנת הנזק
נזיקין מתחום הרפואה
רשלנות רפואיתהסכמה מדעת
הולדה בעוולההפלה בעוולה
חוק זכויות החולה
לשון הרע
ההגנה על הפרטיות בנזיקין
לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבור
הגנת "אמת דיברתי" בלשון הרע
הגנת תום הלב בלשון הרע
עוולות מסחריות
גניבת עיןפגמי ייצור והעדר אזהרות
גזל סוד מסחריפגמי תכנון
עוולות חוקתיות
עוולות חוקתיות
הגנות
מעשה של מה בכך • קטין
הגנה עצמית • כורח
דוקטרינות המשפיעות על החיוב בנזיקין
אשם תורם כהגנה מוחלטת
אשם תורם כהגנה יחסית
הסתכנות מרצוןאשם תורם וקטינים
מעילה בת עוולה לא תצמח תרופה
התיישנות בנזיקין
ריבוי מעוולים
ריבוי מעווליםמעוולים במשותף
נזק שאינו ניתן לחלוקה
אחריות שילוחית
אחריות שילוחית ואחריות מעביד
אחריות מעסיק קבלן
אחריות משתף ומשדל
אחריות רשויות ציבור ועובדי מדינה
פיצויים
פיצויים עונשייםהטבת נזקי גוף
תשלום עתי ותשלום חד-פעמי
פיצוי ללא הוכחת נזק
מטרות דיני הנזיקין
צדק מתקןצדק מחלקהרתעה
ערכים נוספים בדיני נזיקין
כללי ברירת הדיןהמחאת תביעה
מלחמה בדיני הנזיקיןמחדלים בנזיקין

קשר סיבתי משפטי הוא קשר בין ההתנהגות לבין העניין המשפטי הנדרש. כך לדוגמה בדיני נזיקין כדי שתקום אחריות צריך להתקיים קשר סיבתי בין התנהגות המזיק לבין הנזק במקרים שהנזק נמנה עם יסודות העוולה. שניים הם חלקי הקשר הסיבתי: האחד הוא הקשר הסיבתי העובדתי שבוחן אם מבחינת רצף האירועים העובדתיים מעשהו של המעוול הוביל לתוצאה שנדונה בחוק. השני הוא הקשר הסיבתי המשפטי שתפקידו לבחון את הזיקה בין התכונות שבגינן נוצרה העוולה או העבירה לבין הגורם העובדתי. הסיבתיות המשפטית מהווה כלי תיחום להטלת אחריות.