רכוש
English: Property

Disambig RTL.svg המונח "קניין" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו קניין (פירושונים).

רכוש, קניין או נכס הוא מונח המגדיר דבר השייך לאדם מסוים או לקבוצת בני אדם. זיקת שייכות זו מוגדרת בדרך כלל כבעלות על קניין.