רעב
English: Hunger

  • מלבורן, אוסטרליה, 2014

    רָעָב היא תחושה הפוקדת אדם או חיה כאשר לא מסופק לה מזון במידה הנדרשת. שיכוך הרעב הוא צורך בסיסי הקיים אצל כל בעלי החיים, אך האדם יכול לשלוט על צורך זה יותר מבעלי החיים.

  • מאפיינים
  • רקע פיזיולוגי
  • במיתולוגיה ובדת
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

מלבורן, אוסטרליה, 2014

רָעָב היא תחושה הפוקדת אדם או חיה כאשר לא מסופק לה מזון במידה הנדרשת. שיכוך הרעב הוא צורך בסיסי הקיים אצל כל בעלי החיים, אך האדם יכול לשלוט על צורך זה יותר מבעלי החיים.