רצח פוליטי

רצח אברהם לינקולן, כפי שתואר באיור שהופיע בעיתונות בת התקופה

רצח פוליטי הוא רצח של אדם על שום דעותיו או פעילותו האידאולוגית או הפוליטית.