רקיע
English: Firmament

  • הדפס העץ פלאמאריון מתאר אדם שזוחל אל מעבר לרקיע

    הרָקִיעַ הוא השמיים כפי שהם מוצגים בסיפור הבריאה בפרשת בראשית. לפי הסיפור המקראי, לאחר שברא אלוהים את השמיים והארץ ביום הראשון, הוא ברא ביום השני רקיע באמצע המים שכיסו את העולם, והבדיל באמצעותו בין המים העליונים למים התחתונים, לרקיע הוא קרא "שמיים".

  • במקרא
  • בחז"ל
  • באסלאם
  • ראו גם
  • קישורים חיצוניים
  • הערות שוליים

הדפס העץ פלאמאריון מתאר אדם שזוחל אל מעבר לרקיע

הרָקִיעַ הוא השמיים כפי שהם מוצגים בסיפור הבריאה בפרשת בראשית. לפי הסיפור המקראי, לאחר שברא אלוהים את השמיים והארץ ביום הראשון, הוא ברא ביום השני רקיע באמצע המים שכיסו את העולם, והבדיל באמצעותו בין המים העליונים למים התחתונים, לרקיע הוא קרא "שמיים".