רשות המסים בישראל

רשות המסים בישראל
לוגו רשות המסים בישראל
מידע כללי
הקמה1 בספטמבר 2004, בעקבות איחוד גופי גביית המיסים שהתקיימו קודם לכן בנפרד
מנכ"ל/יתערן יעקב
עובדים~5,500
taxes.gov.il

רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בגביית מיסים בישראל.

הרשות הוקמה ב-1 בספטמבר 2004, בעקבות החלטה של ממשלת ישראל לאחד את האגפים לגביית מיסים - אגף מס הכנסה ומסוי מקרקעין, אגף המכס ומע"מ ושע"ם (שירות עיבודים ממוחשבים). המטרה הייתה "לאחד את ניהול נושא גביית המיסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים".