רשות הספנות והנמלים

רשות הספנות והנמלים
תחום שיפוטחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004
משרד אחראימשרד התחבורה
הקמה1961
מנכ"ל/יתיגאל מאור
שמות קודמים

רשות הנמלים

רשות הנמלים והרכבות
www.israports.org.il

רשות הספנות והנמלים הוקמה בשנת 1961, במקור בשם "רשות הנמלים". תפקידיה העיקריים היו לדאוג ליעילותם של הנמלים בישראל ולהבטיח את פיתוחם התמידי, בהתאמה להיקף תנועת המטענים.