שירות הביון הפדרלי (גרמניה)

סמל שירות הביון הפדרלי

שירות הביון הפדרלי של גרמניהגרמנית: Bundesnachrichtendienst או BND) הוא ארגון הביון של גרמניה מאז שהוקם ב-1 באפריל 1956 כיורש לארגון גהלן. הארגון כפוף לממשלת גרמניה ולמשרד לעניינים מיוחדים ומדווח ישירות לקנצלר גרמניה. הארגון מהווה סוכנות לאיסוף מודיעין באמצעות מודיעין אנושי, מודיעין אותות ומודיעין ממקורות גלויים למען האינטרסים הלאומיים של גרמניה.

מטות הארגון נמצאים בפולאך, סמוך למינכן, ובברלין הבירה. נכון לשנת 2005, 6,050 סוכנים שירתו בארגון - עשרה אחוזים מהם חיילי הבונדסווהר (Bundeswehr, הצבא הפדרלי) ומהמשרד למדעי הצבא (Amt für Militärkunde).