שכבת התעבורה

 • סיווג פרוטוקולים על פי מודל ה-osi
  שכבת היישום http, smtp, ftp, rtp, irc, snmp, sip, dns, dhcp
  שכבת הייצוג mime, ascii, unicode, ssl
  שכבת השיחה asp, pptp, ssh, nfs, rpc, socks
  שכבת התעבורה tcp, udp, sctp, dccp
  שכבת הרשת ip (ipv4, ipv6), icmp, ipx, ניתוב
  שכבת הקו ethernet, token ring, fddi
  השכבה הפיזית e1, 10base-t, rs-232, dsl, sonet

  שכבת התעבורה (transport) של מודל tcp/ip מקבילה מבחינת תפקידיה לשכבת התעבורה של מודל ה-osi - היא אחראית על ניהול התקשורת, אמינות החיבור, ואמינות הנתונים. כמו כן, היא משמשת את שכבת היישום של מודל tcp/ip ומשתמשת בשכבת הרשת של המודל לצורך העברת נתונים ברשת.

  בשכבת התעבורה נכללים מספר פרוטוקולים, שמיישמים את הפונקציות של השכבה בדרכים שונות. בנוסף, חלקם בוחרים ליישם או לא ליישם פונקציות מסוימות. לדוגמה: פרוטוקול udp לא בודק את אמינות הנתונים שהוא מעביר (בניגוד לפרוטוקול tcp). עם זאת, קיימים שני תפקידים המשותפים לכל הפרוטוקולים, והם: בקרת זרימה ואמינות החיבור.

  פרוטוקולים במודל tcp/ip
  שכבת יישום
  http, smtp, ftp, dns, dhcp, ssh, rtp, rtsp, irc, snmp, sip, imap4, mime, telnet, rpc, soap, ldap ...
  שכבת תעבורה
  tcp, udp, sctp, dccp ...
  שכבת רשת
  ip, ipv4, ipv6, icmp, ipx, igmp ...
  שכבת קשר
  ethernet, 10base-t, 802.11 wifi, token ring, fddi, arp...
 • בקרת זרימה
 • אמינות החיבור
 • פרוטוקולים של שכבת התעבורה
 • ראו גם

שכבת התעבורה (Transport) של מודל TCP/IP מקבילה מבחינת תפקידיה לשכבת התעבורה של מודל ה-OSI - היא אחראית על ניהול התקשורת, אמינות החיבור, ואמינות הנתונים. כמו כן, היא משמשת את שכבת היישום של מודל TCP/IP ומשתמשת בשכבת הרשת של המודל לצורך העברת נתונים ברשת.

בשכבת התעבורה נכללים מספר פרוטוקולים, שמיישמים את הפונקציות של השכבה בדרכים שונות. בנוסף, חלקם בוחרים ליישם או לא ליישם פונקציות מסוימות. לדוגמה: פרוטוקול UDP לא בודק את אמינות הנתונים שהוא מעביר (בניגוד לפרוטוקול TCP). עם זאת, קיימים שני תפקידים המשותפים לכל הפרוטוקולים, והם: בקרת זרימה ואמינות החיבור.

פרוטוקולים במודל TCP/IP
שכבת יישום
HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, RTP, RTSP, IRC, SNMP, SIP, IMAP4, MIME, TELNET, RPC, SOAP, LDAP ...
שכבת תעבורה
TCP, UDP, SCTP, DCCP ...
שכבת רשת
IP, IPv4, IPv6, ICMP, IPX, IGMP ...
שכבת קשר
Ethernet, 10BASE-T, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, ARP...