שכרות נח
English: Curse of Ham

חם, שם ויפת מוצאים את אביהם שיכור ועירום. ג'ובאני בליני, 1515
נח מקלל את חם, גוסטב דורה.

פרשת שכרותו של נח היא אחד מסיפורי המקרא בספר בראשית[1]. הסיפור כולל את קללת חם - שיהיה "עבד עבדים" לאחיו.