שמרנות
English: Conservatism

Disambig RTL.svg המונח "שמרנים" מפנה לכאן. לערך העוסק במפלגות שמרניות, ראו המפלגה השמרנית.
וינסטון צ'רצ'יל, אחת מדמויות השמרנות הגדולה

שמרנות היא פילוסופיה פוליטית וחברתית שמקדמת מוסדות חברתיים מסורתיים בהקשר של תרבות וציוויליזציה. העקרונות המרכזיים של השמרנות כוללים מסורת, חברה טבעית, היררכיה, סמכות וזכויות קניין. שמרנים מעוניינים לשמר מגוון של מוסדות כמו דת, ממשל פרלמנטרי וזכויות קניין, במטרה להדגיש יציבות חברתית והמשכיות. הגורמים המסורתיים יותר – ראקציונריים – מתנגדים למודרניזם ומבקשים לחזור ל"איך שהדברים היו".