שנים עבריות ב'ש' - ב'שצ"ט

שנים עבריות ב'ש' (2300) - ב'שצ"ט (2399) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 1462 לפנה"ס והסתיימו בשנת 1362 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.